THOẢ THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Điều khoản chung
Chào mừng bạn đến website www.guudesign.vn ( sau đây gọi tắt là Guudesign). Website này và những dịch vụ trên website được xây dựng và thuộc sở hữu của Công ty CP TM-DV Thiết kế An Phú Thịnh. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ của website đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thỏa thuận dưới đây (thỏa thuận sử dụng dịch vụ ). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website và những dịch vụ của website.
Chúng tôi có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh thỏa thuận sử dụng dịch vụ. Bạn nên thường xuyên xem thỏa thuận sử dụng dịch vụ mỗi khi vào website. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ mới của chúng tôi.

2. Dịch vụ và trách nhiệm của chúng tôi
Dịch vụ của chúng tôi là những dịch vụ được ghi trên website này (sau đây gọi tắt là dịch vụ).
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ.
Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của website.
Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm thỏa thuận sử dụng dịch vụ

3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn
Bạn cần đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi sử dụng / yêu cầu một số dịch vụ trên website (ví dụ: yêu cầu báo giá, …) và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

4. Giới hạn độ tuổi
Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, dịch vụ của chúng tôi chỉ phục vụ cho người ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.