Dịch vụ

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Quytrinh 04

Bước 1

Gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng của khách hàng

Quytrinh 05

Bước 2

Khảo sát công trình

Quytrinh 06

Bước 3

Gửi đề xuất thiết kế thi công và báo giá

Quytrinh 07

Bước 4

Ký kết hợp đồng

Quytrinh 08

Bước 5

Lên bản vẽ chi tiết, thống nhất thiết kế

Quytrinh 09

Bước 6

Sản xuất, thi công và bàn giao công trình